За сприяння Української асоціації Римського клубу статті призерів Всеукраїнського конкурсу економічних статей стали доступними для широкого кола науковців та спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою і вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні.

Так у збірнику наукових праць Державного наукового-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки “Формування ринкових відносин в україні” №9 (208) було опубліковано 15 статей наших переможців. Серед них:

Андрющенко Катерина, Ковтун Віта

“ЗАБУТИЙ ДЕФОЛТ США: ДОСВІД ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНОЮ”

Барткова Катерина

“НАЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ: ЧОМУ УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕ Є ДІЄВОЮ?

Горкун Карина

“ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ”

Журавель Андрій

“ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З БОКУ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ”

Кириченко Євгенія

“НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ ВИНИЩЕННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

Колтунович Олександр

“АСПЕКТИ ЗМІНИ ВЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЕРЕХОДУ ДО НОВОГО ТЕХНЛОГІЧНОГО УКЛАДУ”

Краус Наталія, Краус Катерина

“ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ В СОБІ “ІНДУСТРІЯ 4.0” ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЦТВА?”

Маршалок Тарас

“АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ”

Позднякова Анна

“РОЗУМНІ МІСТА І СЕЛА – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СИЛЬНОЇ УКРАЇНИ”

Радзієвська Світлана

“ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ЯК ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ”

Решетник Надія

“ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

Смачило Валентина, Халіна Вероніка, Колмакова Олена

“КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ РЕЕМІГРАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ”

Сороченко Антон

“ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”

Тимошенко Ірина

“ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ”

Улич Оксана

“ЕКОНОМІЧНІ ДИВА УСПІХУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ”.