Римський клуб – міжнародна неурядова організація, що діє з 1968 р. та об’єднує видатних вчених, державних діячів і промисловців з понад 30 країн світу.

Покликання Римського клубу – бути каталізатором вирішення глобальних проблем людства.

Серед головних завдань:

  • виявлення глобальних проблем;
  • відвертий суспільний діалог;
  • сценарне моделювання майбутнього;
  • розробка практичних рішень;
  • сприяння їх втіленню в життя.

Засадничі принципи Римського клубу:

  • Глобальний погляд на комплексні, масштабні світові проблеми, що відображує дедалі зростаючу взаємозалежність країн в рамках єдиної планетарної системи;
  • Міждисциплінарний («холістичний») підхід та розгляд сукупності актуальних проблем  – політичних, економічних, соціальних, екологічних, технологічних, культурних і соціо-психологічних  – в їхній взаємодії як частин єдиного цілого;
  • Розгляд довгострокових наслідків актуальних проблем, а також політичних рішень і практичних заходів, що знаходяться в арсеналі сучасної політики  – підхід, який не завжди можуть собі дозволити уряди, що зазвичай реагують переважно на поточні потреби слабо поінформованих виборців.