Лекцію «Змінити «професію» України!» прослухали студенти Національного університету “Острозька академія”, куди Президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк завітав 2-го листопада.

Під час лекції член-кореспондент Всесвітньої академії мистецтва і науки акцентував  увагу аудиторії на економічних проблемах, які наразі переживає наша держава. Опираючись на факти, лектор аналізував становище України на світовому ринку: проблеми експорту та імпорту, структуру ВВП у порівнянні з іншими країнами тощо.

«Однією з головних проблем економіки є те, що українські підприємства експортують сировину за кордон, а згодом українці змушені купувати готові імпортні товари в рази дорожче. Я вважаю, що політика уряду  має бути спрямована на підтримку підприємств-виробників, здатних виготовляти  конкурентно спроможну продукцію, з метою забезпечення робочих місць, високих зарплат та зростання ВВП України в цілому»,  – зауважив В.Галасюк.

Наприкінці зустрічі викладачі та студенти ставили Президенту Асоціації питання щодо економічних проблем держави, великих та малих міст.

«Пан Віктор продемонстрував важливість виявлення та розуміння причинно-наслідкових зв’язків між основними макроекономічними показниками країн та особливостями розвитку їх національної економіки,  зокрема, сфери виробництва. Лектор вдало акцентував увагу на ролі кожного з нас у перетворенні України з сировинного донора на країну успішних виробників та заможних людей. Я переконана, що випускники Національного університету  «Острозька академія», які займаються підприємницькою діяльністю, створюють належний рівень доданої вартості, виробляючи якісну продукцію для українських та іноземних  споживачів»,  – зазначила заступник декана з профорієнтаційної роботи,  кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Юлія Харчук.