Під час участі у щорічній конференції Римського клубу в Берліні Президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк разом з Віце-президентом Української асоціації Римського клубу Віктором Вовком представили керівництву та членам Римського клубу стратегічний документ стосовно сталого розвитку та еко-соціальної ринкової економіки України в інтересах усього суспільства.

В Українській асоціації Римського клубу переконані – адаптація європейської моделі еко-соціальної ринкової економіки для задоволення нагальних потреб України в рамках процесу європейської інтеграції матиме вирішальний вплив на конкурентоспроможність країни у сучасному світі, а, отже, повинна бути наріжним каменем стратегії розвитку України XXI століття.

Як зауважили народні депутати України, величезний розрив між поточним становищем нашої країни та її реальним потенціалом пояснюється відсутністю власної соціально-економічної стратегії та політики, спрямованої на її реалізацію.

Виходячи з людського, природнього, інфраструктурного та іншого ресурсного потенціалу, Україна може успішно подолати прірву між рівнем життя в успішних країнах шляхом застосування цілеспрямованого, цілісного і довгострокового підходу, спрямованого на стійке, збалансоване і якісне економічне зростання, та його соціально справедливий розподіл і використання.