Члени Української Асоціації Римського клубу регулярно дають відкриті лекції для української молоді в провідних університетах – публічно діляться своїм досвідом та популяризують ідеї Римського Клубу.

Асоціація веде медіатеку виступів власних членів і сприяє їх висвітленню у соціальних медіа та ЗМІ.

Керівництвом Української асоціації Римського клубу проведено понад 20 відкритих економічних лекцій у провідних університетах:

 • Український католицький університет УКУ (Київ)
 • Київський Національний університет ім. Т. Шевченка (Київ)
 • Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів)
 • Київський національний торговельно-економічний університет – КНТЕУ (Київ)
 • Європейський університет (Київ)
 • Національна академія управління (Київ)
 • Запорізький національний технічний університет – ЗНТУ (Запоріжжя)
 • Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро)
 • Національний університет водного господарства та природокористування – НУВГП (Рівне)
 • Національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова (Харків)
 • Донецький юридичний університет – Академія поліції (Маріуполь) та ін.