Українська Асоціація Римського клубу за власною ініціативою або на замовлення партнерів розробляє аналітичні та програмні документи по Україні для Римського клубу, міжнародних організацій, бізнес-асоціацій, парламенту та уряду України, інших країн.

Українською асоціацією Римського клубу розроблено Програмний документ (Strategy Paper) щодо сталого  розвитку та еко-соціальної економіки України, який демонструє, що адаптація європейської моделі еко-соціальної ринкової економіки для задоволення нагальних потреб України в рамках процесу європейської інтеграції матиме вирішальний вплив на конкурентоспроможність країни у сучасному світі, а, отже, повинна бути наріжним каменем стратегії розвитку України XXI століття.

Величезний розрив між поточним становищем країни та її реальним потенціалом пояснюється відсутністю власної соціально-економічної стратегії та політики, спрямованої на її реалізацію.

Виходячи з людського, природнього, інфраструктурного та іншого ресурсного потенціалу, Україна може успішно подолати прірву між рівнем життя в успішних країнах шляхом застосування цілеспрямованого, цілісного і довгострокового підходу, спрямованого на стійке, збалансоване і якісне економічне зростання, та його соціально справедливий розподіл і використання.